Adsolution
– Outsourcing av logistikfunktioner

Oavsett om du söker en partner för att ta över hela din logistikfunktion, en effektivare transportlösning, en ny lageroperatör eller en 4PL partner/leverantör, kommer ditt val vara viktigt för dig och dina kunder. För att lyckas med outsourcing av logistikfunktioner krävs en noggrann identifiering av olika operatörer och att du hittar en leverantör som tillför mervärde för dig och dina kunder.

Vi har erfarenhet från flera outsuorcingprocesser och vet vad som bör fokuseras på för att säkerställa en lyckosam outsourcing. Ett grundläggande krav på en leverantör är att de kan visa på vad de tillför, för just din verksamhet.

Logistik, outsourcing och verksamhetsutveckling | Adsolution

Livsmedelshantering

Adsolution har en lång och gedigen erfarenhet av Supply chain frågor inom fler områden och främst inom området livsmedel. Vi har genomfört stora besparingar för en mängd olika handelsföretag, både inom tempererat och torrt gods. Vi breddar hela tiden vår erfarenhet av outsourcingfunktioner inom livsmedelshantering.

Genom vårt arbete bygger vi på kunskapen om vad som är viktigt för dig som köpare samtidigt som vi känner till vilka aktörer inom lager och transportlösningar som är bäst lämpade inom just ditt affärsområde.Adsolution ger dig rätt lösning till rätt pris.

Tredjeparts 3pl och Fjärdepartslogistik 4pl

Adsolution är oberoende i förhållande till olika lageroperatörer varför vi på samma sätt som att välja transportörer väljer ut rätt lageroperatör som ger dig som kund den bästa funktionen och geografiska placering som passar Er och era kunder bäst utifrån era specifika behov. Vi anser också att det är viktigt att både kund och leverantör förstår vikten av deras olika verksamheter och vad som skapar en bra och framgångsrik framtid tillsammans.

Adsolution ger dig rätt lösning till rätt pris.

Advisory Solution i Sverige AB
Strandbergsgatan 61
112 51 Stockholm

Kontakt:
Telefon: +46 (0) 8-410 207 00
E-post: info(at)adsolution.se